Tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Chỉ mục bài viết

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm tất cả các công việc thiết kế của giai đoạn đầu tư dự án xây dựng công trình. Những công việc đó được bắt đầu từ giai đoạn thiết kế ý tưởng (conceptual design) cho đến thiết kế chi tiết (detailed design) và thiết kế thi công (construction design). Thiết kế xây dựng công trình là tổng hợp việc thiết kế Kiến trúc, kết cấu, hệ thống M&E, hệ thống PCCC, trang trí nội thất...

Mục đích cuối cùng của việc thiết kế xây dựng công trình là biến một ý tưởng kiến trúc thành một tác phẩm kiến trúc thực tế, phục vụ nhu cầu cuộc sống. Tất cả các giải pháp áp dụng trong đồ án thiết kế phải phục vụ cho mục đích cuối cùng trên, đồng thời phải áp dụng được vào thực tế trong quá trình thi công trình.