Thẩm tra và thẩm định bản thiết kế

Thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công là bước cuối cùng trước khi đưa hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công ra thi công. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công, hoặc thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công.


 

Nội dung Hồ sơ thẩm tra

 

Nội dung hồ sơ thẩm tra được quy định chi tiết trong Nghị định 12/2009/ND-CP, (Download Nghị định này) theo đó kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật đuợc thể hiện bằng văn bản gồm các nội dung sau:

+ Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế cơ sở;

+ Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;

+ Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

+ Đánh giá mức độ an toàn của công trình;

+ Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ;

+ Sự tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn cháy nổ.

Chủ đầu tư cần cung cấp cho đơn vị thẩm tra toàn bộ hồ sơ có liên quan, bao gồm thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ), thiết kế kỹ thuật (thuyết minh và bản vẽ), các văn bản pháp lý liên quan, hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn thiết kế...

 


 Giá dịch vụ


Giá thẩm tra = Gxl x Ntt

* Gxl: tổng giá trị xây lắp được duyệt của công trình.

* Ntt: định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Giá trị định mức thẩm tra thiết kế kỹ thuật được tính bằng tỷ lệ phần trăm và được quy định trong Quyết định 957/QD-BXD ban hành ngày 29 tháng 09 năm 2009, tại mục 3.5 và 3.6. Cụ thể như sau:

 
STT

Loại công trình

Dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

   

≤ 10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

8000

1

Công trình dân dụng

0,206

0,179

0,138

0,106

0,081

0,063

0,051

0,036

0,028

0,024 

2

Công trình công nghiệp

0,238

0,206

0,158

0,121

0,094

0,073

0,055

0,044

0,033

0,028

4

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,158

0,138

0,106

0,081

0,063

0,049

0,038

0,033

0,024

0,021

Ghi chú:
- Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số: k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.
- Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.
Dựa theo Quyết định 957/QĐ-BXD.

 


 Quy trình thẩm tra

 

QUY TRÌNH THẨM TRA THIẾT KẾ KỸ THUẬT

STT

GIAI ĐOẠN LÀM VIỆC

MÔ TẢ CHI TIẾT

1

Khách hàng gởi yêu cầu thẩm tra

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc lập yêu cầu theo hướng dẫn và gởi tới Công ty theo một trong những cách sau:

Sử dụng chức năng liên hệ trên website của Công ty để gởi yêu cầu.

Gửi yêu cầu qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Gửi yêu cầu qua đường bưu điện.

2

Tiếp nhận yêu cầu thẩm tra

Khách hàng và Công ty trao đổi để nắm bắt yêu cầu thẩm tra và thống nhất về tiến độ thực hiện, giá thẩm tra, phương thức thanh toán, v.v..

Ký kết hợp đồng thẩm tra thiết kế.

3

Tiếp nhận hồ sơ thiết kế cần thẩm tra

Bộ phận thẩm tra của công ty sẽ liên hệ và nhận toàn bộ hồ sơ thiết kế cần thẩm tra. Nội dung hồ sơ cần giao cho công ty được nêu. Xem chi tiết tại đây

Thời gian nghiên cứu hồ sơ thiết kế từ 5 đến 7 ngày tuỳ theo quy mô và tính chất công trình. Nếu thiếu dữ liệu, công ty sẽ yêu cầu thêm từ phía khách hàng

Khách hàng tạm ứng 50% tổng giá trị hợp đồng.

4

Tiến hành quá trình nghiên cứu thẩm tra thiết kế.

Công ty tiến hành nghiên cứu thẩm tra thiết kế kỹ thuật từ các dữ liệu mà khách hàng đã bàn giao. Thời gian thẩm tra thiết kế kỹ thuật từ 25 ngày trở lên tùy tính chất, quy mô công trình.

5

Hoàn thiện báo cáo thẩm tra gởi khách hàng. Thanh lý hợp đồng

Công ty tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ thẩm tra thiết kế kỹ thuật cho khách hàng, bao gồm biên bản thẩm tra thiết kế, đính kèm hồ sơ năng lực của các cán bộ làm thẩm tra.

Khách hàng thanh toán giá trị còn lại hợp đồng.