Thẩm tra và thẩm định bản thiết kế

Chỉ mục bài viết

 Quy trình thẩm tra

 

QUY TRÌNH THẨM TRA THIẾT KẾ KỸ THUẬT

STT

GIAI ĐOẠN LÀM VIỆC

MÔ TẢ CHI TIẾT

1

Khách hàng gởi yêu cầu thẩm tra

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc lập yêu cầu theo hướng dẫn và gởi tới Công ty theo một trong những cách sau:

Sử dụng chức năng liên hệ trên website của Công ty để gởi yêu cầu.

Gửi yêu cầu qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Gửi yêu cầu qua đường bưu điện.

2

Tiếp nhận yêu cầu thẩm tra

Khách hàng và Công ty trao đổi để nắm bắt yêu cầu thẩm tra và thống nhất về tiến độ thực hiện, giá thẩm tra, phương thức thanh toán, v.v..

Ký kết hợp đồng thẩm tra thiết kế.

3

Tiếp nhận hồ sơ thiết kế cần thẩm tra

Bộ phận thẩm tra của công ty sẽ liên hệ và nhận toàn bộ hồ sơ thiết kế cần thẩm tra. Nội dung hồ sơ cần giao cho công ty được nêu. Xem chi tiết tại đây

Thời gian nghiên cứu hồ sơ thiết kế từ 5 đến 7 ngày tuỳ theo quy mô và tính chất công trình. Nếu thiếu dữ liệu, công ty sẽ yêu cầu thêm từ phía khách hàng

Khách hàng tạm ứng 50% tổng giá trị hợp đồng.

4

Tiến hành quá trình nghiên cứu thẩm tra thiết kế.

Công ty tiến hành nghiên cứu thẩm tra thiết kế kỹ thuật từ các dữ liệu mà khách hàng đã bàn giao. Thời gian thẩm tra thiết kế kỹ thuật từ 25 ngày trở lên tùy tính chất, quy mô công trình.

5

Hoàn thiện báo cáo thẩm tra gởi khách hàng. Thanh lý hợp đồng

Công ty tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ thẩm tra thiết kế kỹ thuật cho khách hàng, bao gồm biên bản thẩm tra thiết kế, đính kèm hồ sơ năng lực của các cán bộ làm thẩm tra.

Khách hàng thanh toán giá trị còn lại hợp đồng.